Ta strona nie może być wyświetlona. Używanie przeglądarki Internet Explorer do przeglądania sieci

Leki przeciwgorączkowe dla dzieci są przepisywane przez pediatrę. Ale zdarzają się sytuacje awaryjne, gdy gorączka wymaga natychmiastowego podania dziecku lekarstwa. Wtedy rodzice biorą na siebie odpowiedzialność i stosują leki przeciwgorączkowe. Co wolno dawać niemowlętom? Jak obniżyć temperaturę u starszych dzieci? Jakie leki są najbezpieczniejsze?

Wprowadzenie do Internet Explorera

Do wymiany danych w Internecie wykorzystywana jest technologia klient-serwer, a dostęp do niektórych zasobów odbywa się za pomocą odpowiedniego programu klienckiego. Istnieje wiele programów do przeglądania stron internetowych, wśród których najpopularniejszym jest Internet Explorer.

W ramach tego ćwiczenia poznasz najbardziej przydatne funkcje programu Internet Explorer, nauczysz się nawigować w sieci Web, jak uzyskać dostęp do potrzebnych stron sieci Web oraz jak przyspieszyć ładowanie stron sieci Web przez program Internet Explorer.

Internet Explorer jest dołączony do systemów Windows Me i Windows 2000, więc nie ma potrzeby kupowania dodatkowego oprogramowania, aby uzyskać dostęp do sieci Web.

Po zainstalowaniu programu Internet Explorer jego ikona pojawia się na pulpicie. Ta ikona może służyć do uruchamiania programu Internet Explorer w trybie przeglądarki lub Eksploratora oraz do konfigurowania opcji internetowych.

Komentarz

Internet Explorer, jak każdy inny program Windows, można uruchomić z menu Początek.

Aby uruchomić Internet Explorer w trybie przeglądarki, kliknij dwukrotnie ikonę Internet Explorer. Po uruchomieniu przeglądarki otwiera się jej główne okno i ładowana jest strona główna WWW.

okno przeglądarki

Okno Internet Explorera zawiera:

pasek menu

· Paski narzędzi: zwykłe przyciski, pasek adresu, linki

Pasek stanu

Płyta Zwykłe przyciski zawiera wszystkie podstawowe przyciski sterujące przeglądarki. Panele Adres i linki służą do określenia adresu załadowanej strony internetowej.

W prawym górnym rogu okna znajduje się logo programu, które obraca się podczas ładowania strony WWW. Pasek stanu na dole okna zawiera komunikaty o stanie strony sieci Web. Pasek postępu po prawej stronie paska stanu wskazuje postęp pobierania pliku. Pasek stanu zawiera również wskaźnik pokazujący poziom bezpieczeństwa ładowanych stron internetowych. W razie potrzeby możesz ustawić tryb, w którym okno przeglądarki zajmie cały ekran. Aby przejść do tego trybu, możesz użyć jednej z następujących metod:

· Naciśnij przycisk Pełny ekran na pasku narzędzi

· Naciśnij klawisz

· Wybierz drużynę Pełny ekran z menu Pogląd

Spowoduje to zamknięcie paska zadań i paska narzędzi przeglądarki oraz wyświetlenie menu i paska adresu w jednym wierszu. Aby powrócić do normalnego działania, przesuń kursor na dół ekranu. Pojawi się pasek zadań, na którym musisz znaleźć ikonę okna przeglądarki i nacisnąć prawy przycisk myszy. W otwartym menu kontekstowym wybierz polecenie Przywróć. Możesz także nacisnąć klawisz, aby przełączyć się z trybu pełnoekranowego do trybu normalnego. .

Główny pasek narzędzi

Główny pasek narzędzi Zwykłe przyciski znajduje się w górnej części okna Internet Explorera. Cel przycisków tego panelu:

Przycisk

Nazwa

Kombinacja klawiszy

Zamiar

+ < ← >

Przechodzi do poprzedniej strony internetowej (wcześniej przeglądanej). Kliknięcie strzałki powoduje wyświetlenie listy stron internetowych, do których można przejść

+< → >

Przechodzi do następnej strony internetowej z poprzednio oglądanej. Kliknięcie strzałki powoduje wyświetlenie listy stron internetowych, do których można przejść

Zatrzymaj się

Zatrzymywanie ładowania strony internetowej

Odświeżać

Zaktualizuj informacje o bieżącej stronie

Wróć do strony głównej

Po kliknięciu tego przycisku w oknie przeglądarki pojawi się panel Szukaj.

Ulubione

Otwieranie folderu Ulubione zawierającego wybrane strony internetowe

Otwiera menu umożliwiające czytanie poczty, wiadomości, tworzenie nowej wiadomości i wysyłanie wiadomości zawierającej bieżącą stronę lub łącze wybrane na tej stronie

Kodowanie

Zmień typ kodowania tekstu

Pełny ekran

Okno Internet Explorera rozwija się do pełnego ekranu

Zmiana rozmiaru czcionki

Otwarcie edytora dla bieżącej strony internetowej

Połączony

Znajdowanie stron internetowych podobnych do aktualnie przeglądanej

Domyślnie po zainstalowaniu przeglądarki Internet Explorer na głównym pasku narzędzi wyświetlane są tylko najczęściej używane przyciski. Aby dodać lub usunąć przyciski z paska narzędzi, wybierz polecenie Paski narzędzi Zobacz menu, a następnie opcję Ustawienie. Otworzy się okno dialogowe Dostosowywanie paska narzędzi.


Lista przycisków nie umieszczonych na pasku narzędzi jest podana na liście dostępne przyciski, a lista umieszczonych - na liście Pasek narzędzi. Aby dodać nowy przycisk do paska narzędzi, wybierz go z listy dostępnych przycisków i kliknij lub kliknij Dodać. Usunięcie przycisku odbywa się w podobny sposób, ale w tym przypadku należy go wybrać z listy pasek narzędzi i naciśnij przycisk Usuwać. Aby przywrócić pierwotny stan paska narzędzi, kliknij przycisk Resetowanie. guziki W górę i w dół możesz zmienić względne położenie przycisków. Rodzaj wyświetlania przycisków (z napisami, selektywnie z napisami lub bez napisów) wybieramy z listy rozwijanej Przycisk tekstowy. Korzystanie z listy Rozmiar ikony możesz ustawić rozmiar przycisku (mały lub duży).

Przejdź do strony internetowej

Aby przejść do stron internetowych, możesz użyć:

· Płyta Adres zamieszkania, na którym wpisujesz adres strony internetowej, która Cię interesuje

Korzystanie z hiperłączy

Prawie każda strona internetowa zawiera linki do innych stron. Najłatwiejszym sposobem na przejście z jednej strony internetowej na drugą jest znalezienie na stronie interesującego hiperłącza i kliknięcie go (hiperłącza tekstowe są podkreślone, tekst łączy do stron już odwiedzonych zmienia kolor). Istnieją również hiperłącza graficzne, które nie są wyraźnie podświetlone na ekranie, a jeden obraz może zawierać kilka łączy. Na przykład poszczególne części zdjęcia osoby mogą być używane jako linki do sekcji nakrycia głowy, odzieży i obuwia. Podczas przesuwania kursora myszy nad łączem graficznym strzałka zamienia się w dłoń z palcem wskazującym (dodatkowo na pasku stanu wyświetlane są adresy strony WWW, na którą wskazuje wybrane hiperłącze).

Podczas korzystania z łączy graficznych projektanci stron internetowych mają tendencję do wyróżniania ich. Aby to zrobić, obraz z linkiem może zawierać tekst objaśniający. Dość często obok obrazu znajduje się wyjaśnienie tego linku.

Po kliknięciu łącza określona w nim strona internetowa otwiera się domyślnie w bieżącym oknie przeglądarki. Można go również otworzyć w nowym oknie. Aby to zrobić, umieść kursor na łączu, naciśnij prawy przycisk myszy iz wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Otworzyć w nowym oknie.

Korzystanie z adresu strony internetowej

Najbardziej wszechstronnym sposobem nawigowania do strony internetowej jest użycie jej adresu. Adres witryny sieci Web (URL – Universal Resource Locator) zwykle zaczyna się od nazwy protokołu. Po nim następuje nazwa domeny i lokalizacja pliku względem domeny. Jeśli określisz tylko nazwę domeny, zostanie załadowana strona główna witryny sieci Web. Na przykład Encyklopedia Cyryla i Metodego ma następujący adres: http://www. *****. Tutaj http jest protokołem używanym przez aplikację sieci Web do komunikowania się z witryną sieci Web i pobierania z niej strony sieci Web. Następna część adresu, www, wskazuje, że ta witryna jest witryną World Wide Web. Przyrostek en oznacza, że ​​węzeł znajduje się w Rosji, a część adresu podanego przed nim km określa, czyj to jest węzeł.

Panel domyślny Adres zamieszkania znajduje się poniżej głównego paska narzędzi przeglądarki. Po wpisaniu adresu w polu rozwijanym na tym panelu i naciśnięciu przycisku lub przycisk Przemiana Przeglądarka otworzy wskazaną stronę internetową. Wszystkie adresy, które wcześniej wpisałeś w panelu Adres zamieszkania, znajdują się na liście rozwijanej i możesz je wybrać.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image019_16.jpg" width="468" height="87 src=">

Możesz pominąć początkową część adresu http://www, ponieważ przeglądarka sama to doda. Jeśli nie wejdziesz com, org itp. przeglądarka wyszuka witryny sieci Web ze wszystkimi prawidłowymi sufiksami.

Przejdź do stron internetowych otwartych w bieżącej sesji

Aby przejść do stron załadowanych w bieżącej sesji, użyj przycisków Do tyłu i do przodu. Naciskając te przyciski, kolejno przechodzisz do wcześniej załadowanych stron. Aby przejść bezpośrednio do strony, kliknij strzałkę obok przycisku Z powrotem lub Do przodu. Otworzy się lista stron. Wybierając żądaną stronę z listy, od razu do niej przejdziesz.

Poruszanie się po stronie internetowej

Jeśli strona internetowa mieści się na ekranie, nie musisz po niej nawigować. Jednak w większości przypadków strona internetowa jest na tyle duża, że ​​można po niej poruszać się za pomocą myszy i klawiszy.

Klawisze i kombinacje klawiszy

Działania do podjęcia

+

++

Przewija stronę internetową do góry

Przewija stronę internetową do końca

Przewija stronę internetową do początku w dużych przyrostach

<Раде Down>

Przewija stronę internetową do końca w dużych odstępach

Przechodzi na górę strony internetowej

Przechodzi na koniec strony internetowej

Podobnie jak w przypadku każdego okna systemu Windows, do poruszania się po stronie internetowej można używać pasków przewijania. Na dużych stronach do nawigacji projektanci stron internetowych często umieszczają zakładki. Zwykle w tym przypadku na początku strony internetowej znajduje się jej spis treści, którego każda sekcja ma swoją własną zakładkę. Po kliknięciu spisu treści przechodzisz do określonej sekcji znajdującej się na tej stronie.

Znajdowanie informacji na bieżącej stronie internetowej

Jeśli strona internetowa jest duża, możesz potrzebować sposobu na znalezienie potrzebnych informacji gdzieś na stronie. Aby przeprowadzić wyszukiwanie, wykonaj następujące kroki:

1. Menu Edytować wybierz drużynę Znajdź na tej stronie lub naciśnij kombinację klawiszy + . Otworzy się okno dialogowe Szukaj.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image022_20.gif" width="14" height="16"> . Jednak nawet w tym trybie możesz wyświetlać pojedyncze obrazy. Aby to zrobić, przesuń wskaźnik na ikonie obrazu, kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie wybierz polecenie z menu kontekstowego Pokaż rysunek.

Wszystkie odwiedzane strony internetowe Internet Explorer przechowuje w plikach tymczasowych na dysku twardym. Zazwyczaj program Internet Explorer pobiera każdą stronę sieci Web raz na sesję. Na przykład, gdy otwierasz stronę po raz pierwszy w sesji www. , Explorer zapisuje go, w tym wszystkie obiekty strony, w plikach tymczasowych. Jeśli następnie otworzysz inne strony, a następnie wrócisz do poprzednio wybranej strony, Internet Explorer załaduje ją z twardy dysk a nie z Internetu.

Możesz ustawić użycie plików tymczasowych. Aby to zrobić, otwórz okno dialogowe opcje internetowe i w okolicy Tymczasowe pliki internetowe zakładki Ogólny naciśnij przycisk Opcje (Ustawienia).

Otworzy się okno dialogowe o tej samej nazwie, używając przełącznika Sprawdzanie aktualizacji zapisanych stron możesz wybrać tryb aktualizacji. Wybór wartości automatycznie znacznie przyspiesza przeglądanie ostatnio odwiedzanych stron. W takim przypadku, powracając do strony, która już była odwiedzana, Internet Explorer nie sprawdzi, czy strona się zmieniła od czasu ostatniego jej wyświetlenia. Walidacja zostanie przeprowadzona tylko w przypadku powrotu na stronę odwiedzoną podczas poprzedniej sesji lub poprzedniego dnia.

Język rosyjski" href="/text/category/russkij_yazik/" rel="zakładka"> tekstu rosyjskiego to cyrylica (KOI8) i cyrylica (Windows). Pierwszy z nich jest używany głównie podczas pracy z komputerami UNIX, a drugi - podczas korzystania z systemu Windows.

Wiele rosyjskich witryn sieci Web ma kilka wariantów stron sieci Web o różnych kodowaniach. W takim przypadku możesz wybrać link do strony ze swoim kodowaniem.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image026_12.jpg" width="550" height="725 src=">

Oprócz wyboru rodzaju kodowania tekstu, możesz zmienić rozmiar czcionki wyświetlanej na ekranie. Aby to zrobić, uruchom polecenie Rozmiar czcionki menu Pogląd lub kliknij przycisk Rozmiar na pasku narzędzi. Pojawi się rozwijane menu zawierające listę wszystkich możliwych rozmiarów. Wybierz właściwy z tej listy.

Wybór strony głównej

Po uruchomieniu Internet Explorera zawsze otwiera się ta sama strona internetowa (domowa), czego możesz nie chcieć. W takim przypadku, aby nie tracić dodatkowego czasu na jej otwieranie, możesz zmienić adres strony głównej za pomocą okna opcje internetowe.

W tym oknie możesz określić adres strony domowej w następujący sposób:

・Kliknij przycisk Z prądu położony w regionie Strona główna. W polu wprowadzania Adres zamieszkania pojawi się adres bieżącej strony internetowej. Korzystając z tego podejścia, musisz najpierw załadować wymaganą stronę, a przed otwarciem okna opcje internetowe idź do niego.

Możesz bezpośrednio wpisać wybrany adres w polu Adres zamieszkania.

· Jeśli nie musisz ładować strony głównej, kliknij przycisk Od pustego. W takim przypadku po uruchomieniu Internet Explorera okno przeglądarki będzie puste.

Jak wydrukować stronę internetową

Internet Explorer umożliwia wydrukowanie całej strony tak, jak jest ona wyświetlana na ekranie, lub możesz wybrać drukowanie poszczególnych jej fragmentów. Drukując stronę internetową, możesz dołączyć do wydruku dodatkowe informacje: tytuł okna, adres strony, datę i godzinę.

Aby wydrukować stronę internetową, musisz skonfigurować ustawienia drukowania. Aby to zrobić, wykonaj następujące kroki:

1. Za pomocą polecenia Ustawienia strony z menu Plik otwórz okno dialogowe Ustawienia strony.

2. Ustaw opcje: rozmiar strony, marginesy, orientację papieru podczas drukowania.

3. Aby wydrukować nagłówki i stopki, przejdź do obszaru Nagłówki i stopki i wpisz w pola Nagłówek i stopka tekst wyświetlany na górze i na dole strony. Możesz użyć dostarczonych szablonów do formatowania tekstu i dołączania informacji o systemie.

Próbka

Używane do wyjścia

Tytuł okna

Adresy URL stron

Daty w krótkim formacie

Daty w pełnym formacie

Czas w formacie określonym w oknie Język i standardy panelu sterowania

Czas w formacie 24-godzinnym

aktualny numer strony

Numer stron

Tekst sformatowany: wyśrodkowany tekst po pierwszym &b, wyrównany do prawej po drugim &b

Aby wydrukować stronę internetową po skonfigurowaniu ustawień w oknie dialogowym Ustawienia strony uruchom polecenie Foka z menu Plik. Strona internetowa zostanie wydrukowana.

Zapisywanie strony internetowej i jej fragmentów

Strona internetowa wyświetlana na ekranie składa się z dokumentu HTML i zestawu powiązanych plików, które służą do projektowania strony. Korzystając z Internet Explorera możesz zapisać zarówno całą stronę, jak i jej poszczególne fragmenty.

Zapisywanie strony internetowej

Aby zapisać stronę internetową, wykonaj następujące czynności:


2. Wybierz folder i nazwij plik, który ma zostać utworzony.

3. W terenie Typ pliku określić rodzaj danych, które mają być przechowywane:

· Aby zapisać całą stronę, w tym obrazy, ramki i arkusze stylów, wybierz Strona internetowa, kompletna.

Przy wyborze wartości Archiwum internetowe, jeden plik cała strona internetowa jest zapisywana jako pojedynczy plik zakodowany w MIME.

· Aby zapisać tylko dokument HTML, wybierz Strona internetowa, tylko HTML. Ten typ pliku nie zapisuje grafiki, efektów dźwiękowych ani innych plików używanych do wyświetlania strony.

Zapisywanie obrazów i fragmentów tekstu na stronie internetowej

Zainteresowaniem może być zarówno cała strona internetowa, jak i jej poszczególne fragmenty tekstu lub rysunki.

Aby zapisać fragment tekstu, zaznacz go i kliknij prawym przyciskiem myszy. Otworzy się menu kontekstowe, z którego wybierz polecenie Kopiuj. Fragment znajduje się teraz w tymczasowym schowku systemu Windows i można go wkleić do innej aplikacji, takiej jak Microsoft Word.

Aby skopiować obrazek, umieść kursor na obrazku zawartym na stronie i naciśnij prawy przycisk myszy. Następnie z menu kontekstowego wybierz polecenie Kopiuj.

Rysunek można zapisać jako osobny plik. Aby to zrobić, z menu kontekstowego obrazu wykonaj polecenie Zapisz rysunek jako. Podczas zapisywania obrazu możesz wybrać ten sam typ pliku co obraz (np. JPG lub GIF) lub zapisać obraz w formacie BMP.

Korzystanie z historii przeglądania

Program Internet Explorer przechowuje w historii przeglądarki listę odwiedzanych stron internetowych w porządku chronologicznym. Informacje z dziennika są wyświetlane na panelu Czasopismo.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image031_8.jpg" width="160" height="73 src=">

Aby otworzyć strony internetowe zapisane w dzienniku, umieść kursor na łączu żądanej strony i naciśnij lewy przycisk myszy.

Wyszukiwanie informacji w Internecie

Panel wyszukiwania

Wyszukiwanie potrzebnych informacji w przeglądarce Internet Explorer odbywa się za pomocą Szukaj. Dodatkowo do szybkiego wyszukiwania możesz skorzystać z panelu Adres zamieszkania, wpisując go, znajdź lub ? . W wyszukiwanie w systemie Windows dostęp do danych online można również uzyskać za pomocą polecenia Odnaleźć z menu Początek, otwarcie następnego poziomu menu. Wybierając z tej opcji menu W Internecie rozpoczyna wyszukiwanie na stronach internetowych po wybraniu wartości Ludzi- wyszukiwanie adresów e-mail osób i organizacji.

Płyta Szukaj otwiera się za naciśnięciem przycisku Szukaj na pasku narzędzi. Znajduje się on, podobnie jak inne panele, po lewej stronie okna przeglądarki. Płyta Szukaj możesz ustawić wyszukiwaną frazę, wybrać najpopularniejsze międzynarodowe i rosyjskie usługi wyszukiwania informacji, ustawić tryb wyszukiwania i powrócić do poprzednich zadań wyszukiwania. Płyta Szukaj można otworzyć w osobnym oknie przeglądarki. Aby to zrobić, kliknij prawym przyciskiem myszy nagłówek panelu i wybierz polecenie z otwartego menu. Otwórz w osobnym oknie.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image033_7.jpg" width="586" height="440 src=">

Możesz ustawić różne opcje wyszukiwania lub wybrać domyślną wyszukiwarkę. Aby wybrać wyszukiwarki, zaznacz pole przy każdym z systemów, których zamierzasz używać. Wybrane systemy pojawią się na liście w górnej części okna dialogowego. Najwyższy z nich będzie głównym i zostanie na nim przeprowadzone podstawowe wyszukiwanie. Możesz użyć strzałek, aby ustawić kolejność wyszukiwania, naciskając przycisk strzałki w górę pod listą, aż wybrana wyszukiwarka znajdzie się na górze listy. Aby zapisać wyniki poprzednich wyszukiwań, zaznacz pole Poprzednie wyszukiwanie.

Używanie paska adresu do wyszukiwania

Aby zorganizować wyszukiwanie za pomocą panelu Adres zamieszkania, wpisz w polu wejściowym polecenie idź, znajdź lub? i oddzieloną spacjami frazę wyszukiwania. Na przykład, aby wyszukać informacje o mieście Londyn, wpisz znajdź Londyn i naciśnij klawisz .

http://pandia.ru/text/78/184/images/image035_5.jpg" width="550" height="453 src=">

Tworzenie kryteriów wyszukiwania

W powyższych przykładach do wyszukiwania użyto tylko jednego słowa kluczowego. Przy takim kryterium wyszukiwania bardzo trudno jest znaleźć wymagane dane, ponieważ może być zbyt wiele stron internetowych, które je zawierają. Sekwencyjne przeglądanie nie tylko stron internetowych, ale nawet ich listy zajmie zbyt dużo czasu. Dlatego, aby ustalić dokładniejsze kryterium, wskazane jest skorzystanie z możliwości usług wyszukiwania. Zasady organizowania wyszukiwania różnych serwisów mogą się różnić, ale zawsze możesz znaleźć pomoc na stronie głównej tych serwisów. Jako przykład rozważ zorganizowanie wyszukiwania za pomocą wyszukiwarki Yandex.

Najłatwiejszym i najbardziej zrozumiałym sposobem ustawienia warunku wyszukiwania jest wpisanie interesujących Cię słów w pasku wyszukiwania. W takim przypadku wyszukiwarka wybierze strony internetowe zawierające wszystkie określone słowa.

Na przykład, jeśli wybierasz się na wakacje nad morze i chcesz uzyskać różne informacje na ten temat za pośrednictwem Internetu, wpisz w polu wyszukiwania wakacje nad morzem i naciśnij przycisk Szukaj. Wyszukiwarka wybierze listę stron internetowych zawierających wszystkie te słowa. Na górze listy znajdą się dokumenty, w których słowa zapytania występują najczęściej i są jak najbliżej siebie.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image037_4.jpg" width="550" height="574 src=">

Wyszukaj adresy e-mail

W Internecie istnieją specjalne usługi służące do wyszukiwania adresów e-mail organizacji i osób prywatnych. W systemie Windows okno dialogowe służy do wyboru usługi wyszukiwania i ustawiania kryteriów wyszukiwania, które ma zostać wykonane. Ludzie szukają. Aby go otworzyć, wybierz polecenie Odnaleźć z przycisku menu głównego Początek, a potem opcja Ludzi.

Lista rozwijana Wyszukaj lokalizację okno dialogowe zawiera listę najpopularniejszych usług przeznaczonych do wyszukiwania adresów e-mail osób.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image039_6.jpg" width="483" height="256 src=">

Rozważmy przykład wyszukiwania adresów e-mail osób o nazwisku Smirnov. Podczas wyszukiwania adresów e-mail wykorzystywane są informacje, które subskrybenci wskazują podczas rejestracji w usłudze pocztowej. Ponieważ najczęściej używana jest anglojęzyczna transkrypcja nazwiska, będziemy szukać według nazwiska Smirnov.

Wyszukiwanie adresów E-mail wykonaj następujące czynności:

1. Wybierz z listy Wyszukaj lokalizację jedna z usług wyszukiwania wiadomości e-mail. Aby wyświetlić informacje o wybranej usłudze wyszukiwania, kliknij przycisk Stronie internetowej. Przeglądarka uruchomi się i otworzy się główna strona internetowa wybranej usługi wyszukiwania.

2. W terenie Nazwa zakładki Ludzie wprowadź wyszukiwane hasło.

3. Naciśnij przycisk Odnaleźć. Wprowadzone informacje zostaną przeniesione do wybranego serwisu i rozpocznie się wyszukiwanie adresów e-mail. Aby zatrzymać wyszukiwanie, naciśnij przycisk Zatrzymaj się.

Jeśli adresat podał dostawcy bardziej szczegółowe informacje podczas rejestracji, również będziesz mógł je wyświetlić. Aby to zrobić, kliknij przycisk Nieruchomości.

Zakładka Zaawansowane Okno dialogowe Ludzie szukają służy do ustawiania złożonych warunków wyszukiwania. Region Ustaw warunki zawiera dwie listy rozwijane i pole do wpisania wartości. Pierwsza lista określa element adresu używany do porównania, druga lista określa kryterium porównania, a pole wejściowe określa szukaną wartość.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image041_4.jpg" width="300" height="150 src=">

Na przykład podczas wyszukiwania osób o nazwisku Smirnov można wpisać tylko część nazwiska. W takim przypadku lista uzyskana w wyniku wyszukiwania będzie dłuższa i będzie zawierała informacje o osobach nie tylko o nazwisku Smirnov, ale także Smirnoff. Na tej liście znajdziesz również informacje o organizacji Smirnoff Vodka. Z przyciskiem Dodać można ustawić wiele kryteriów wyszukiwania.

Aby skorzystać ze wszystkich funkcji wyszukiwania udostępnianych przez wybraną usługę, kliknij przycisk Stronie internetowej. Otworzy się strona internetowa usługi wyszukiwania, która zawiera pola do wpisania wyszukiwanego terminu.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image043_5.jpg" width="422" height="135">

Przeglądanie listy ulubionych stron

Lista linków do stron internetowych dodanych do folderu Ulubione, możesz zobaczyć po wybraniu menu Ulubione. Podczas tworzenia zagnieżdżonej struktury folderów otwierane menu będzie hierarchiczne.

Aby wybrać strony internetowe znajdujące się w folderze Ulubione, możesz również użyć panelu przeglądarki o tej samej nazwie. Aby otworzyć ten panel, wykonaj dowolną z następujących czynności:

・Kliknij przycisk Ulubione na pasku narzędzi.

・Wybierz drużynę Panele przeglądarki menu Pogląd a potem opcja Ulubione.

・Naciśnij kombinację klawiszy +< I>.

Uporządkuj swoje ulubione strony

Podczas pracy z folderem Ulubione może być konieczne zarządzanie przechowywanymi w nim stronami internetowymi: dodawanie nowych folderów, przenoszenie łączy z jednego folderu do drugiego, usuwanie łączy lub folderów, których nie potrzebujesz. W takim przypadku uruchom polecenie Organizuj ulubione z menu Ulubione. Internet Explorer otworzy okno dialogowe o tej samej nazwie.


Możesz tworzyć, usuwać, zmieniać nazwy i przenosić foldery za pomocą przycisków okna dialogowego i poleceń menu kontekstowego.

Komentarz

Przechowywanie linków do najczęściej używanych stron internetowych

Możesz także użyć paska narzędzi, aby połączyć się z najczęściej używanymi stronami sieci Web, aby uzyskać szybki dostęp w programie Internet Explorer. Spinki do mankietów. Domyślnie znajduje się w tej samej linii co panel. Adres zamieszkania. W razie potrzeby można go umieścić w osobnej linii.

Po zainstalowaniu programu Internet Explorer na komputerze domyślnie pasek łączy dodaje łącza do stron sieci Web, z których najczęściej korzystasz na początku: Windows, bezpłatny Hotmail, dostosuj linki i kilka innych. Możesz dodać nowe linki do tego panelu, usunąć domyślne i zmienić kolejność, w jakiej pojawiają się na panelu.

Przeciągnij ikonę wybranej strony z paska adresu do panelu Spinki do mankietów

・Otwórz panel Ulubione i przenieś link z wybranego folderu do folderu Spinki do mankietów

Możesz usunąć link lub zmienić jego nazwę bezpośrednio na panelu. Spinki do mankietów, używając poleceń menu skrótów wybranego łącza. Aby przenieść, wybierz jego ikonę, naciśnij przycisk myszy i nie zwalniając go, przenieś link w inne miejsce.

Możesz tworzyć skróty do pobierania często odwiedzanych stron sieci Web. pulpit. Aby utworzyć skrót, otwórz wybraną stronę internetową, umieść kursor w miejscu, w którym nie ma linków i obrazów, kliknij prawym przyciskiem myszy iz wyświetlonego menu kontekstowego wybierz polecenie Utwórz skrót. Przeglądarka poprosi o potwierdzenie utworzenia skrótu.

Możesz tworzyć skróty do pulpit nie tylko dla stron internetowych, ale także dla zawartych na nich linków. Dla tego:

2. Naciśnij prawy przycisk myszy iz menu kontekstowego wybierz polecenie Skopiuj etykietę.

3. Ustaw kursor na Praca Stół okienny i wykonaj polecenie menu kontekstowego Wstaw etykietę.

Zapisywanie stron internetowych do użytku w trybie offline

Aby zapisać stronę internetową do późniejszego użytku w trybie offline, musisz użyć okna dialogowego Dodawanie do ulubionych, który otwiera się podczas dodawania strony do listy ulubionych stron, zaznacz pole Udostępnij w trybie offline. Po zaznaczeniu pola przycisk będzie dostępny. Ustawienie. Aby skonfigurować tryb offline, kliknij ten przycisk i postępuj zgodnie z kreatorem przeglądania offline:

1. Pierwsze okno ma charakter informacyjny i zawiera krótki opis kreatora. Przeczytaj podane informacje i kliknij przycisk Dalej.

2. W drugim oknie dialogowym wybierz, czy chcesz pobrać tylko określoną stronę internetową lub, opcjonalnie, strony internetowe powiązane z określoną stroną. Wybierając drugi tryb, musisz określić głębokość linków. Tutaj musisz iść na kompromis. Jeśli wybierzesz małą głębokość linku, prawdopodobnie nie będziesz mieć dostępu do potrzebnych stron podczas przeglądania w trybie offline. Przy dużej głębokości pobrane strony zajmą dużo miejsca na dysku i co najważniejsze proces synchronizacji, czyli aktualizacji informacji na nich, będzie długi. Po ustawieniu wymaganych parametrów kliknij przycisk Dalej aby przejść do następnego kroku kreatora.


3. W następnym oknie kreatora musisz określić typ synchronizacji strony WWW. W przypadku synchronizacji ręcznej wybierz opcję Tylko po wybraniu polecenia „Synchronizuj” z menu „Narzędzia”.

Aby utworzyć harmonogram odświeżania strony, wybierz opcję używając nowego harmonogramu. W takim przypadku po naciśnięciu przycisku Dalej otworzy się okno kreatora, w którym określisz nazwę harmonogramu, czas synchronizacji oraz liczbę dni, po których zostanie wykonana aktualizacja. Ustawiony harmonogram pojawi się na liście rozwijanej po następnym wybraniu harmonogramu i możesz go użyć do ustawienia częstotliwości odświeżania nie tylko dla tego, ale także dla innych stron internetowych.


4. W ostatnim kroku kreator zapyta, czy wymagane jest hasło, aby uzyskać dostęp do witryny sieci Web, na której znajduje się wybrana strona. W razie potrzeby wprowadź nazwę użytkownika i hasło. Aby zakończyć ustawianie, naciśnij przycisk Gotowy.Odśwież strony internetowe wybrane do przeglądania w trybie offline

Aby ustawić tryb ręcznego odświeżania dla stron internetowych wybranych do przeglądania w trybie offline, uruchom polecenie Synchronizować z menu Usługa. Na ekranie otworzy się okno dialogowe. Zsynchronizowane obiekty, który zawiera listę stron internetowych wybranych do przeglądania w trybie offline. Aby zaktualizować stronę wybraną na liście, zaznacz pole znajdujące się po lewej stronie elementu listy i kliknij przycisk Synchronizacja.

http://pandia.ru/text/78/184/images/image051_3.jpg" width="390" height="453">

Aby zmienić ogólne ustawienia synchronizacji, użyj okna dialogowego, które otwiera się po kliknięciu przycisku Instalacja.

Przeglądanie strony internetowej w trybie offline

Aby przeglądać strony internetowe w trybie offline, najpierw wybierz polecenie menu Plik Pracuj autonomicznie. Następnie za pomocą menu lub panelu Ulubione, wybierz dowolną ze stron internetowych zapisanych do przeglądania w trybie offline. Ta strona zostanie załadowana z dysku twardego i będzie wyglądać tak samo, jak podczas przeglądania w normalnym trybie przeglądarki.

W sekcji dotyczącej pytania kontakt nie działa....Internet Explorer nie może wyświetlić tej strony internetowej...chociaż inne witryny otwierają się zgodnie z zaleceniami autora Vik Vik Najlepszą odpowiedzią jest to, że w 99% przypadków blokowanie dostępu do witryn jest spowodowane przez wirusa, który zmienia plik hosts znajdujący się na Twoim komputerze. Po prostu przekierowuje Cię na inną stronę.

Musisz przejść do Mój komputer\dysk C:\WINDOWS\system32\drivers\etc, kliknąć prawym przyciskiem myszy plik hosts i wybrać z listy Właściwości. We właściwościach musisz odznaczyć „Tylko do odczytu” (jeśli jest) i kliknąć OK. Następnie ponownie kliknij plik prawym przyciskiem myszy, wybierz „Otwórz” -> „Notatnik”. W pliku musisz usunąć WSZYSTKIE LINIE po „127.0.0.1 localhost”. Oznacza to, że po tej linii nie powinieneś w ogóle nic mieć.

Po wykonaniu operacji zmiany MUSISZ ZAPISAĆ (Plik - Zapisz) i ponownie ustawić atrybut „Tylko do odczytu” w jego Właściwościach.

ZRESTARTUJ KOMPUTER.

JEŚLI COŚ NIE ZROZUMIE, na przykład ten plik jest absolutnie pusty, nie ma w nim linii 127.0.0.1 localhost lub zmiany nie pomogły (i jest to całkiem możliwe, ponieważ wirus czasami zastępuje ten plik), a następnie przejdź tutaj: link Oto program do automatycznej korekty rzeczywistego pliku hosts.

I jeszcze jeden sposób: pobierz ten darmowy link do narzędzia Dr.Web CureIt, nie wymaga instalacji, nie powoduje konfliktu z już zainstalowanym programem antywirusowym (nie musisz go nawet wyłączać), po szybkim sprawdzeniu koniecznie uruchom pełny. Dobrze radzi sobie z wirusem, który blokuje niektóre strony, w tym Vkontakte i Odnoklassniki

Odpowiedz od 2 odpowiedzi[guru]

Witam! Oto wybór tematów z odpowiedziami na Twoje pytanie: kontakt nie działa... Internet Explorer nie może wyświetlić tej strony... chociaż otwierają się inne witryny

Aby otworzyć strony internetowe, musisz użyć odpowiedniej przeglądarki. Przeglądarka otwiera i wyświetla strony internetowe. Internet Explorer jest instalowany w dowolnej wersji systemu Windows. Ale wielu internautów instaluje dodatkowe przeglądarki. Na przykład jedną z najpopularniejszych przeglądarek jest Opera. Chociaż przeglądarki różnią się interfejsem i funkcjonalnością, zasada działania jest taka sama.

Będziesz potrzebować

  • Komputer, przeglądarka Internet Explorer, dostęp do Internetu

Instrukcja

Aby to zrobić, kliknij „Start” i przejdź do zakładki „Panel sterowania”. Następnie wybierz wiersz „Opcje internetowe”. Wybierz kartę Ogólne. Najwyższy wiersz będzie oznaczony jako „Strona główna”. Poniżej linii znajduje się pole z adresem aktualnej strony głównej. Użyj myszki, aby podświetlić ten adres i usunąć go. Lub kliknij pod tym oknem na zakładkę „Pusty”. Następnie wybierz „Zastosuj” (na samym dole okna). Następnie kliknij OK.

Teraz możesz otworzyć bez przeszkód strony internetowe. Aby to zrobić, kliknij „Start”, przejdź do zakładki „Wszystkie programy” i wybierz program Internet Explorer. Po załadowaniu programu wyświetli puste okno. Zwróć uwagę na dwie górne linie. Jeśli masz już adres strony internetowej, której potrzebujesz, po prostu wpisz go w lewym wierszu. Następnie kliknij strzałkę obok linii. Strona internetowa otworzy się w oknie Internet Explorera.

Jeśli nie masz konkretnego adresu strony, ale szukasz strony internetowe przy konkretnym temacie wpisz w odpowiednim wierszu prośbę o podanie niezbędnych informacji (na przykład „wędkarstwo” lub nazwę miasta lub hotelu). Kliknij ikonę po prawej stronie okna (zwykle ma ona kształt lupy). Przeglądarka wyszuka strony zawierające potrzebne informacje. Strony zostaną wyświetlone jako lista w oknie Internet Explorera. Z listy stron wybierz tę, której potrzebujesz, a otworzy się ona całkowicie w oknie Internet Explorera.

Notatka

Najpierw leczymy samego wirusa, który uniemożliwia przeglądarkom otwieranie stron podczas działania Internetu.Pobierz program AVZ z oficjalnej strony internetowej (program jest darmowy i nie wymaga instalacji) i uruchom go. Za pomocą tego kreatora szukamy i naprawiamy wszystkie problemy na naszym komputerze. Po sprawdzeniu przeciążamy komputer, wirus został pomyślnie usunięty, ale przeglądarki nie otwierają witryn. Problem polega na tym, że usunęliśmy wirusa, ale ślady jego żywotnej aktywności pozostały.

Internet nie otwiera niektórych stron (głównie sklepów internetowych i oficjalnych stron programów antywirusowych, jak się okazało) we wszystkich przeglądarkach. Pisze: Ups! Google Chrome nie można połączyć się z... lub Problem z siecią. Chociaż działa na innych komputerach. Jestem absolutnym noobem we wszystkich sprawach komputerowych. Kilka razy znalazłem wirusy z różnymi programami antywirusowymi, potem wszystko się poprawiło, ale jak tylko ponownie uruchomiłem komputer, strony nie otworzyły się ponownie. U gospodarzy - wszystko jest czyste.Wesprzyj projekt - udostępnij link, dzięki!
Przeczytaj także
zasady gry walki kogutów zasady gry walki kogutów Mod dla Minecraft 1.7 10 receptur zegarków.  Przepisy na tworzenie przedmiotów w Minecrafcie.  Broń w Minecraft Mod dla Minecraft 1.7 10 receptur zegarków. Przepisy na tworzenie przedmiotów w Minecrafcie. Broń w Minecraft Szyling i funt szterling - pochodzenie słów Szyling i funt szterling - pochodzenie słów