Lekcje programowania Java

Leki przeciwgorączkowe dla dzieci są przepisywane przez pediatrę. Ale zdarzają się sytuacje awaryjne dotyczące gorączki, kiedy dziecko musi natychmiast otrzymać lekarstwo. Wtedy rodzice biorą na siebie odpowiedzialność i stosują leki przeciwgorączkowe. Co wolno dawać niemowlętom? Jak obniżyć temperaturę u starszych dzieci? Jakie leki są najbezpieczniejsze?

A. N. Vasiliev „Java Tutorial z przykładami i programami” Science and Technology, 2011, 352 strony (46,0 mb. djvu + 1,34 mb. pliki)

Instruktaż, jak każdy inny tutorial, nastawiony jest na szybką i samodzielną naukę jego tematu, w tym przypadku języka programowania Java (należy przez to rozumieć technologię).

Nie warto dużo mówić o tym, jak czytając książki: podręczniki, tutoriale, podręczniki, można zostać programistą - wszystko to nie jest tak. Nauka języka programowania, podobnie jak nauka języka obcego, wymaga nie tylko wiedzy teoretycznej – zdobywanej z książek, ale także ćwiczeń praktycznych. Najlepiej z native speakerami (wyciągnij wnioski).

Jak zauważyłeś, pełny tytuł książki to „Samouczek Java z przykładami i programami”, co oznacza, że ​​czytelnik będzie studiował nie tylko teorię, ale także wykona praktyczne zadania i przykłady. Co nie jest gwarancją, ale kluczową gwarancją prawdopodobieństwa sukcesu mniej lub bardziej przyzwoitego programowania, w szczególności w Javie.

Od Ciebie, Czytelniku, zależy, czy autorowi udało się wykonać zadanie, czy nie. Tak jak nie każdy może zostać matematykiem, tak nie każdy może zostać programistą (a dokładniej świetnym programistą, choć… nawet niedźwiedzie uczone są wskakiwać na ring).

W jednym archiwum znajduje się książka, w innym listingi z kodem programu do praktycznej pracy, pakiet dystrybucyjny Java ze środowiskiem programistycznym Java (NetBeans) został usunięty z archiwum w celu zmniejszenia jego rozmiaru, można osobno pobrać ich najnowsze wersje .
ISBN 978-5-94387-937-1


Strona pobierania NetBeans


O książce, języku i oprogramowanie 9
Technologia JAVA 9
Oprogramowanie 11
O OOP ogólnie, a JAVA w szczególności 20
Przydatne zasoby 23
Książka 24 Struktura
Terminologia i konwencje 25
Informacja zwrotna 25
Podziękowania 26

Rozdział 1. Pierwszy program 22
Bardzo prosty program 27
Kolejny prosty program 36
Wznów 39

Rozdział 2 Zmienne i podstawowe typy danych 41
Zmienne typu podstawowego 41
Jak zadeklarować zmienne 43
Klasy owijarki 47
Wznów 50

Rozdział 3 Operatory podstawowe i odlewanie typów 51
Operatory arytmetyczne 51
Operatory logiczne 52
Operatory porównania 54
Operatory bitowe 54
Operator trójskładnikowy 57
Operator przypisania 59
Wyraźne odlewanie i automatyczne przedłużanie typu 60
Typy literalne 62
Skrócone formy operatorów 63
Inkrementacja i dekrementacja 64
Ocena wyrażenia i pierwszeństwo operatorów 65
Wznów 66

Rozdział 4 Instrukcje sterowania 67
Oświadczenie warunkowe JEŻELI 67
Oświadczenie doboru PRZEŁĄCZNIK 76
Instrukcje pętli WHILE i DO-WHILE 80
Instrukcja pętli FOR 85
Wznów 90

Rozdział 5 Tworzenie i praca z tablicami 91
Tablice jednowymiarowe 91
Przypisywanie i porównywanie tablic 97
Tablice 2D 98
Inicjalizacja tablicy 102
Praca z tablicami 103
Operator pętli FOR do wykonywania pętli przez elementy tablicy 108
Wznów 109

Rozdział 6 Klasy i obiekty Klasy i obiekty 111
Deklarowanie klasy i tworzenie obiektu 113
117
Konstruktorzy 122
Przeciążanie metod i konstruktorów 125
Przypisanie obiektu 130
Wykonywanie kopii obiektu 132
Wznów 136

Rozdział 7 Subtelności pracy z przedmiotami 137
Pola i metody statyczne 137
Przedmioty i metody 143
Tablice i obiekty 149
Obiekty anonimowe 153
Klasy wewnętrzne 156
Argumenty wiersz poleceń 160
Wznów 164

Rozdział 8 Dziedziczenie, interfejsy i pakiety 165
Podstawy dziedziczenia 165
Konstruktor podklas 169
Zastępowanie metod 172
Prywatni członkowie klasy 177
Zmienne obiektów nadklasowych 180
Klasy abstrakcyjne i interfejsy 182
Pakiety i poziomy dostępu 193
Wznów 195

Rozdział 9 Praca z tekstem i innymi narzędziami 197
Praca z tekstem 197
Praca z datą i godziną 209
Narzędzia matematyczne 210
Wznów 212

Rozdział 10 Wyjątki dotyczące obsługi 213
Wyjątki i ich rodzaje 213
Obsługa wyjątków 216
Tworzenie niestandardowych klas wyjątków 222
Wznów 227

Rozdział 11 Programowanie wielowątkowe 228
Implementacja strumieni w JAVA 228
Główny strumień 230
Tworzenie wątku podrzędnego 233
Synchronizacja wątków 238
Wznów 244

Rozdział 12 System we/wy 245
Strumienie danych i wejście konsoli 245
Sformatowane wyjście 249
Praca z plikami 256
Wznów 265

Rozdział 13 Grafika w Javie. Podstawy biblioteki SWING, zasady tworzenia aplikacji z GUI 266
Tworzenie prostego okna 271
Okno z etykietą tekstową 273
Okno z tekstem i ikoną 275
Okienko z etykietą i przyciskiem 277
Klasy eventowe 282
Wznów 286

Rozdział 14 Aplikacje GUI 287
Utwórz okno za pomocą pole tekstowe wejście 287
301 Dziedziczenie klasy komponentów
Wznów 315

Rozdział 15 Aplety 316
Podstawowe właściwości apletu i prosty przykład 316
Przekazywanie argumentów do apletu 323
Aplet sterowania 328
Wznów 349
Wniosek 350

Pobierz książki techniczne za darmo 7,61 mb. epub

W poprzednich lekcjach do wyświetlania informacji na konsoli używaliśmy metod wydrukować() oraz println(), które wyprowadzają ciągi lub liczby bez żadnego formatowania. Możemy zaimplementować elementarne formatowanie, dodając do ciągów dodatkowe spacje lub inne znaki. W tej lekcji zapoznamy się z metodami, które otworzą przed nami nowe możliwości formatowanie ciągów w java.

szyk (tablica angielska) jest to obiekt przechowujący stałą liczbę wartości tego samego typu. Innymi słowy, tablica jest ponumerowaną kolekcją zmiennych. Zmienna w tablicy nazywa się element tablicy, a jego pozycja w tablicy jest wyrażona przez indeks. Na przykład, musimy przechowywać 50 różnych nazw, widzisz, niewygodne jest tworzenie osobnej zmiennej dla każdej nazwy, więc użyjemy tablicy. Numeracja elementów tablicy zaczyna się od 0, a długość tablicy jest ustalana w momencie jej tworzenia i jest stała.

Programuję w Javie od 7 lat. Ale w pracy często trzeba szkolić nowe pokolenie. W związku z tym postanowiłem zrobić trochę ściągawki, która, mam nadzieję, przyda się Habrchanowi. Jeśli ktoś może pomóc uzupełnić o coś informacje z tego artykułu, to pisz! Więc:

Niezbędne zasoby do nauki początkowej

 • www.javable.com - strona z artykułami i tutorialem na temat Javy.Wszystko jest w większości po rosyjsku.
 • www.exampledepot.com - bardzo przydatny zasób, który zawiera krótkie przykłady użycia klas dla niektórych pakietów
 • java.sun.com - nie możesz obejść się bez oryginalnego źródła. Dla każdego programisty Java, JavaDoc powinien być ostateczną prawdą. Również tutaj znajdziesz serię samouczków na wszystkie możliwe tematy.

Podstawowe pakiety Java

Poniżej znajduje się lista pakietów Java, którymi programista powinien biegle posługiwać się. Zaleca się zapoznanie się z nimi zarówno przez JavaDocs, jak i za pomocą www.exampledepot.com Wszystkie pakiety są ułożone w zalecanej kolejności do przestudiowania.
 1. java.lang to podstawa podstaw. Każda klasa w tym pakiecie wymaga indywidualnej uwagi.
 2. java.io - żaden program nie może obejść się bez operacji we/wy.
 3. java.util - Pakiet zawiera w zasadzie wszystko, czego potrzebujesz do pracy z kolekcjami: Kolekcja, Enumeracja, Zestaw, Lista, Mapa itp. itp.
 4. java.net - zawiera główne klasy do pracy z siecią.
 5. java.text - wszystko czego potrzebujesz do formatowania tekstu
 6. java.lang.reflect - Java nie byłaby Javą, gdyby nie Reflection, która zaciera granicę między danymi a kodem.
 7. javax.sql - wszystko czego potrzebujesz do pracy z bazami danych
 8. javax.xml.* , org.w3c.dom.* , org.xml.sax.* - praca z XML jest po prostu nie do pomyślenia bez tych pakietów

Zasoby, które poszerzą Twoje horyzonty

 • onjava.com - prędzej czy później wszystkie wiadomości ze świata Javy trafiają tutaj
 • www.javaspecialists.eu - zasób przydatny zarówno dla początkujących, jak i zaawansowanych programistów, ponieważ zawiera wiele artykułów o zawiłościach pracy z Javą.
 • www.theserverside.com - Zaleca się zasubskrybowanie RSS, ponieważ bardzo ciekawe rzeczy dotyczące Javy często się prześlizgują.

Biblioteki Java, które każdy powinien znać

Java nie kończy się na samym poznaniu funkcji JSDK. Aby czuć się komfortowo, musisz znać kilkanaście bibliotek innych firm używanych przez programistów Javy na całym świecie. Zacznijmy więc od podstaw:
 • Commons Lang – co „zapomina się” uwzględnić w JDK
 • Commons Math jest świetnym dodatkiem do java.math
 • Commons Logging — rejestrowanie musi być kompetentne. Aby System.out.println wyświetlał logi, początkujący programiści powinni odciąć sobie ręce po tygodniu szkolenia.


Wesprzyj projekt - udostępnij link, dzięki!
Przeczytaj także
zasady gry walki kogutów zasady gry walki kogutów Mod dla Minecraft 1.7 10 receptur zegarków. Przepisy na tworzenie przedmiotów w Minecrafcie. Broń w Minecraft Mod dla Minecraft 1.7 10 receptur zegarków. Przepisy na tworzenie przedmiotów w Minecrafcie. Broń w Minecraft Szyling i funt szterling - pochodzenie słów Szyling i funt szterling - pochodzenie słów